Functieomschrijving [sjabloon om te downloaden]

De functiebeschrijving is van essentieel belang om het aanwervings- en opvolgingsproces van een nieuwe werknemer te optimaliseren.


De voorgestelde functiebeschrijving stelt je in staat :

 • de opdracht van de in te vullen functie binnen het bedrijf te specificeren,
 • een lijst te maken van alle bijbehorende verantwoordelijkheden en taken,
 • een lijst van de persoonlijke en beroepsbekwaamheden die voor de uitoefening van de functie vereist zijn op te stellen
 • de wijze van toezicht te specificeren.

Onze functiebeschrijving biedt een basis met de essentiële punten die moeten worden vermeld. Het staat je vrij andere informatie toe te voegen die je nuttig acht voor de functieomschrijving van jouw nieuwe werknemer.

 

Wat is het doel van een functiebeschrijving in het personeelsbeleid?

De functiebeschrijving wordt op verschillende manieren gebruikt, zoals

 • Het vormen van de basis voor het schrijven van de wervingsadvertentie.
 • Het bepalen van de verwachtingen van de onderneming en de vaardigheden die in de nieuwe werknemer worden gezocht.
 • Vaststelling van de lijst van selectiecriteria voor een werknemer bij de aanwerving.
 • Het bepalen van de hoofd- en bijverantwoordelijkheden.
 • Specificeer de taken die door de nieuwe werknemer worden uitgevoerd.
 • De rol van de werknemer duidelijk omschrijven en verwarring van rollen/taken binnen de teams voorkomen.
 • Geef duidelijk aan welke plaats de werknemer inneemt in het organogram van de onderneming.
 • Het uitgangspunt zijn voor toekomstige evaluaties.
 • Prestaties evalueren, doelstellingen herzien en de ontwikkeling van vaardigheden aanmoedigen.
 • Om het bedrijf geloofwaardig te maken ten opzichte van de buitenwereld.
 • Een billijk beloningssysteem vaststellen op basis van objectieve criteria.

Zaken om te onthouden bij het omschrijven van een functie:

 • Geef de missie van het bedrijf aan.
 • Leg de missie van de job uit, d.w.z. het doel/de rol van de toekomstige werknemer.
 • Maak een lijst van de verantwoordelijkheden en taken in verband met de functie.
 • De vereiste persoonlijke en professionele vaardigheden.
 • De plaats van de werknemer in het hiërarchische organisatieschema en de wijze van toezicht.
 • De verwachte doelstellingen en evaluatiecriteria.

Download onze gratis functieomschrijving in Word-formaat.

© Elke reproductie verboden zonder de toestemming van de auteur
Orange Belgium lance une option de vitesse de 400 Mbps pour tous ses clients et donne un coup de fouet à son offre Love Pro pour les indépendants et les petits bureaux via un avantage multi-produits
En savoir plus Orange