Tabel verkoopbudget monitoring [+ voorbeeld - Excel]

De maandelijkse tabel voor de opvolging van jouw verkoop is een essentieel instrument voor een efficiënte maandelijkse opvolging van uw verkoopactiviteit .

Onze tabel laat je toe de activiteit van de verkopers alsook een efficiënte opvolging van uw verkoopacties te organiseren.


Wat kan je aanvangen met de maandelijkse tabel voor verkoopsopvolging?

De Monthly Sales Budget Tracker is uw verkoopdashboard.

Je kan makkelijk :

  • de in de loop van de maand gerealiseerde verkoop analyseren en vergelijken met de voor die maand opgestelde budgetprognoses.
  • uw huidige maandomzet vergelijken met de omzet van dezelfde maand van het voorgaande jaar. Op die manier kan je snel de probleempunten of klanten identificeren.
  • de ontwikkeling van de cumulatieve jaarverkoop opvolgen en vergelijken met het geraamde budget.

Achterhalen of je voor of achter ligt op jouw doelstellingen, problemen opsporen en de seizoen gebondenheid van jouw verkoop bepalen.

 

Hoe gebruik ik de maandelijkse tabel voor verkoopsopvolging?

Ons sjabloon is vooraf ingevuld met een voorbeeld, zodat je kan begrijpen hoe het werkt. Het bevat alle formules die nuttige vergelijkingen en analyses mogelijk maken.

Het bevat de essentiële elementen om nauw op te volgen:

  • Klantenlijst
  • Gerealiseerde omzet
  • Geraamd verkoopbudget
  • Verschillen tussen feitelijk en verwacht
  • Cumulatieve gerealiseerde omzet
  • Cumulatieve geraamde begroting
  • Analysepunten

De maandelijkse verkoopmonitoringstabel is een praktisch, concreet en doeltreffend instrument om uw verkoopactiviteiten te controleren, te analyseren en indien nodig bij te sturen. Door de gegevens van maand tot maand en van jaar tot jaar te vergelijken, kan je de prognoses verfijnen en jouw verkoop team beter organiseren.

Download onze gratis tabel voor verkoopopvolging in Excel-formaat. Het bevat de essentiële punten die je best in de gaten kan houden en de formules voor analyse.

© Elke reproductie verboden zonder de toestemming van de auteur
Orange Belgium lance une option de vitesse de 400 Mbps pour tous ses clients et donne un coup de fouet à son offre Love Pro pour les indépendants et les petits bureaux via un avantage multi-produits
En savoir plus Orange