Vereenvoudigde cashflow (voorbeeld om te downloaden - Excel)

Het cash flow plan (of de behoefte aan bedrijfskapitaal) is een essentieel instrument bij de oprichting van een bedrijf. Het bepaalt de hoogte van de financiering, het startkapitaal dat je in jouw project moet steken.

Aan de hand van ons concrete voorbeeld zal je het concept beter begrijpen.


Wat is werkkapitaal of cashflow?

Werkkapitaal (of cashflow of financiering) is de hoeveelheid liquide middelen die je in kas of op jouw bankrekening moet hebben om alle uitgaven en investeringen van het lopende jaar te dekken. Het bepaalt of je genoeg hebt aan jouw eigen geld of dat je investeerders moet zoeken of een banklening moet aangaan.

 

Wat is ons cash flow voorbeeld?

Aan de hand van het fictieve geval van een startende onderneming die computers verkoopt, toont de Excel-tabel de logica achter investeringen en aankopen van goederen die worden opgeslagen alvorens te worden verkocht. Je zal begrijpen dat het tijdsverloop tussen aankoop en verkoop kan leiden tot onvermoede financieringsbehoeften.  Het voordeel van deze Excel-spreadsheet is dat je zelf de parameters kan wijzigen om inzicht te krijgen in alle subtiliteiten van de behoefte aan werkkapitaal.

 

Hoe gebruik ik de voorbeeld excel tabel over cash flow?

Onze tabel integreert alle formules in één weergave om de interacties tussen aankopen, verkopen en maandelijkse kassaldo's beter te begrijpen. 

Het geeft een overzicht van de voornaamste tendensen en beginselen van het begrip werkkapitaal of financiering.  Zo krijgt u een beter inzicht in de specifieke kenmerken van het project en kan je jouw financiering op de beste manier voorbereiden.

Download ons gratis voorbeeld van cash flow in excel formaat. 

© Elke reproductie verboden zonder de toestemming van de auteur
Orange Belgium lance une option de vitesse de 400 Mbps pour tous ses clients et donne un coup de fouet à son offre Love Pro pour les indépendants et les petits bureaux via un avantage multi-produits
En savoir plus Orange