Voorbereiding van de evaluatie – Verantwoordelijk

Het beoordelingsgesprek is een cruciaal moment in de relatie die een manager heeft met zijn of haar werknemer. Voor een lonende en constructieve uitwisseling is het van essentieel belang dat de voorbereiding van de evaluatie niet wordt onderschat.


Waarom functioneringsgesprekken?

De beoordeling van werknemers is zeer belangrijk in een bedrijf omdat het een echte discussie tussen mensen tot stand brengt en een klimaat van vertrouwen schept onder de medewerkers. Dit alles op voorwaarde dat het goed georganiseerd is.

Het beoordelingsgesprek heeft een aantal voordelen voor zowel de werknemer als de manager. In de eerste plaats maakt het gesprek communicatie, uitwisseling en, zo nodig, opsporing en/of oplossing van potentiële conflicten mogelijk. Vervolgens zal het gesprek de manager in staat stellen de werknemer te confronteren met de resultaten van zijn/haar werk, met het al dan niet bereiken van de doelstellingen die hem/haar zijn toegewezen. Het zal de manager ook de gelegenheid geven om, indien nodig, de werknemer een duwtje in de rug te geven. Tenslotte zal een openhartig gesprek de mogelijkheid bieden om een ondernemersmentaliteit te delen en samen toekomstige doelstellingen vast te stellen.

 

Hoe bereid je je als manager voor op een beoordeling?

Om het interview vlot te laten verlopen, is het van essentieel belang dat beide partijen het gesprek voorbereiden. De leidinggevende kan bijvoorbeeld een lijst van zelfreflectievragen sturen die de werknemer kan gebruiken als leidraad voor de voorbereiding van het gesprek. Op basis van dezelfde vragenlijst bereidt de manager vervolgens het gesprek voor door het werk en het gedrag van de werknemer te evalueren. Deze lijst met vragen zal niet noodzakelijk dienen als leidraad tijdens het interview zelf, maar zal de manager in staat stellen zijn gedachten te structureren en de juiste vragen te stellen. Het zal de werknemer ook in staat stellen de manier waarop hij/zij over zijn/haar werk denkt te vergelijken met de manier waarop zijn/haar manager dat ziet.

 

Welke vragen kunnen nuttig zijn bij de voorbereiding van de evaluatie?

De voorbereidende vragen zijn gebaseerd op drie hoofditems:

  • Wat waren de sterke punten van de werknemer?
  • Wat waren de zwakke punten?
  • Welke doelstellingen moeten, op basis van bovenstaande antwoorden, voor de werknemer worden vastgesteld en welke middelen moeten worden gebruikt om deze doelstellingen te bereiken?

 

Het is van belang deze voorbereidende vragen aan te passen aan het profiel van de werknemer en het bedrijf.

Download hier onze beoordelingsvoorbereiding - manager in Word formaat

© Elke reproductie verboden zonder de toestemming van de auteur
Orange Belgium lance une option de vitesse de 400 Mbps pour tous ses clients et donne un coup de fouet à son offre Love Pro pour les indépendants et les petits bureaux via un avantage multi-produits
En savoir plus Orange