Voorbereiding van de beoordeling – Personeelslid

Het beoordelingsgesprek is een belangrijk moment in de relatie van een werknemer met zijn of haar manager, functie en bedrijf. Om een constructief en lonend gesprek te kunnen voeren, is het van belang te werken aan de voorbereiding van de beoordeling.


Waarom functioneringsgesprekken?

Beoordeling is van essentieel belang in een onderneming, omdat het een echt gesprek van mens tot mens tot stand brengt, een uitwisseling en, als het goed georganiseerd is, een klimaat van vertrouwen binnen het personeel helpt te scheppen.

Het beoordelingsgesprek levert zowel voor de werknemer als voor de manager veel voordelen op. In de eerste plaats biedt het gesprek de mogelijkheid tot communicatie, uitwisseling en, indien nodig, het oplossen van eventuele conflicten. In de tweede plaats zal het gesprek de werknemer in staat stellen de resultaten van zijn of haar werk en het al dan niet bereiken van de gestelde doelen onder ogen te zien. Het zal de manager ook in staat stellen, indien nodig, de werknemer te motiveren. Tenslotte zal het mogelijk zijn om door middel van een echte discussie dezelfde ondernemersmentaliteit te delen en het eens te worden over toekomstige doelstellingen.

 

Hoe bereid je je voor op een beoordeling als werknemer?

Om het gesprek goed te laten verlopen, is het van essentieel belang dat beide partijen het gesprek voorbereiden. De leidinggevende kan bijvoorbeeld een reeks open vragen voor persoonlijke reflectie sturen die de werknemer kan gebruiken als leidraad voor de voorbereiding van het gesprek. Deze lijst met vragen zal niet noodzakelijk als leidraad worden gebruikt tijdens het gesprek zelf, maar zal de werknemer in staat stellen een nauwkeuriger en doordachter idee te krijgen over de te bespreken onderwerpen.

 

Welke vragen kunnen worden gebruikt om de beoordeling voor te bereiden?

De voorbereidende vragen zijn gebaseerd op drie hoofditems:

  • Wat waren mijn sterke punten?
  • Wat waren mijn zwakke punten?
  • Wat wil ik, op basis van bovenstaande antwoorden, bereiken en welke middelen zal ik gebruiken om deze doelen te bereiken?

Het is belangrijk deze voorbereidende vragen aan te passen aan het profiel van de werknemer en het bedrijf.

Download hier onze voorbereiding voor de beoordeling van werknemers in Word-formaat.

© Elke reproductie verboden zonder de toestemming van de auteur
Orange Belgium lance une option de vitesse de 400 Mbps pour tous ses clients et donne un coup de fouet à son offre Love Pro pour les indépendants et les petits bureaux via un avantage multi-produits
En savoir plus Orange