Het Financieel Plan (sjabloon in Excel-formaat)

Het financieel plan, ook voorlopige begroting of budget forecast genoemd, is een essentieel instrument bij de oprichting van een onderneming. 

Het is de diagnose van de financiële gezondheid van uw onderneming. Het is dan ook een must voor elke projectleider die de financiële levensvatbaarheid van zijn toekomstige onderneming wil testen. Dit instrument stelt je ook in staat na te denken en de nodige afstand te nemen om de inkomsten en uitgaven van jouw toekomstige onderneming realistisch te evalueren: je bekijkt en valideert één voor één alle posten die in een voorlopige begroting in aanmerking moeten worden genomen.


Waarom een begrotingssjabloon / budget forecast ?

Het begrotingssjabloon is een vooraf geconfigureerde financiële tabel in Excel. Hiermee kunt u in één oogopslag alle inkomsten (inkomsten) en uitgaven (kosten) van jouw onderneming voor het lopende of het komende jaar registreren. 

In één enkele Excel-tabel heb je een routekaart om het hele jaar door te navigeren. De budgetprognose stelt je immers in staat de doelstellingen te kwantificeren en vooral bij te sturen, maand na maand.

Hoe het model voor de begrotingsraming invullen?

Onze budget forecast template bevat alle formules om een geconsolideerd beeld te krijgen van uw inkomsten en uitgaven.

Het omvat dus de essentiële posten die in een begrotingsraming voorkomen, en zijn doorgaans als volgt gegroepeerd:

Inkomen

 • Verkoop van goederen
 • Verlenen van diensten
 • Productievoorraden
 • Financiële inkomsten (beursbeleggingen)
 • Subsidies en diverse steun, abonnementen en lidmaatschappen

Uitgaven

 • Bedrijfskosten
 • Aankoop van voorraden
 • Externe kosten (huur, leningen, verzekeringen, maar ook honoraria, marketing & reclame, enz.)
 • Belastingen en heffingen
 • Personeelskosten
 • Financiële kosten

Het gebruik van een budgetprognosemodel zorgt ervoor dat u geen belangrijke elementen voor het goed beheer van uw project uit het oog verliest.

Download onze gratis budget forecast template in excel.

© Elke reproductie verboden zonder de toestemming van de auteur
Orange Belgium lance une option de vitesse de 400 Mbps pour tous ses clients et donne un coup de fouet à son offre Love Pro pour les indépendants et les petits bureaux via un avantage multi-produits
En savoir plus Orange