De Basis Vergelijking (BV)

Doelen Doelen

Becijfer jouw project om te zien of het rendabel is. Concentreer je op de belangrijkste zaken die moeten gevalideerd worden.

Wanneer? Wanneer?

Zodra jouw projectidee enigszins is uitgewerkt.

Met wie? Met wie?

Alleen

Het nodige

De Basis Vergelijking (BV) is een eenvoudig en krachtig instrument waarmee u in een paar minuten tijd een cijfer kunt plakken op uw project. Op die manier kan u komen tot een aantal hypotheses die u daarna makkelijk kan aftoetsen bij klanten en partners.

Het is in zekere zin de meest eenvoudige weergave van een bedrijfsmodel.

Dit is een essentiële stap voor het vaststellen van uw basishypothesen en het bepalen van de orde van grootte van uw project.  Doe de oefening, zelfs al heb je niet alle antwoorden ! In een latere fase zal u preciezere cijfers kunnen geven waarmee u een meer volledige begroting kan opstellen en valideren. 

1. De 3 delen van de vergelijking

 • VOLUME: hoeveel producten/diensten verwacht je te verkopen in het eerste boekjaar ?

 • PRIJS: Voor welke prijs denk je jouw producten/diensten te kunnen verkopen ?

 • KOSTEN: Wat zijn de totale kosten (bij benadering) in dit eerste jaar ?

De vergelijking = Aantal verkochte producten in het jaar x Prijs ≥ Totale kosten voor het jaar

2. Voorbeeld

Een ondernemer wil een 3D-printer modelbouwbedrijf beginnen. Hij kent het vak omdat hij handmatig modellen maakt voor architecten. Hij werkt al enkele maanden aan zijn project.

3. De belangrijkste elementen van de vergelijking

In het voorbeeld van het modelbouwbedrijf  zijn de te valideren elementen :

 • Is het mogelijk om 200 modellen per jaar te verkopen, te produceren en te leveren?
 • Is de verkoopprijs van 600 € / model realistisch?
 • Zijn de totale kosten zoals vooropgesteld ?

Wanneer de vergelijking foutief is, bvb bij een totale kostprijs van 210.000 euro en een omzet van 120.000 euro, moeten we:

 • één van de drie elementen van de vergelijking (prijs, volume, kosten) veranderen,
 • of het project aanpassen, d.w.z. het 3D model veranderen,
 • of het project opgeven.

4. Werken aan toegevoegde waarde

Door enkele parameters te veranderen kan je via de vergelijkingsformule een aantal simulaties maken.

 1. Voeg waarde toe en verander de prijs van het product. ( vb 3D modellen)

Om dezelfde omzet te behouden, kunnen we bvb. 20 modellen aan  6.000 €/stuk verkopen (=120.000) ipv  200 modellen aan 600 €/stuk (=120.000) 

De cruciale vraag is dan ook of je modellen van een dergelijke waarde kan maken en ze voor een dergelijke prijs kan verkopen? 

De projecteigenaar wil luxe 3D modellen produceren voor een scheepswerf die privéjachten bouwt. In dit geval kan hij het replica jacht waarschijnlijk verkopen aan een  hogere prijs. Dan hoeft hij er geen 200 te verkopen, maar slechts 20 (zolang zijn totale kosten niet te veel variëren)!

 1. Door de verkoopprijs door 10 te delen en de te verkopen hoeveelheden met 10 te vermenigvuldigen (om het evenwicht te bewaren ), moet u 2000 modellen verkopen tegen 60 € om nog steeds 120.000 € aan omzet te halen. Dit project met relatief hoge volumes en lage prijs kan bvb interessant zijn wanneer replica's van automodellen bestemd zijn voor dealers van bvb. grote merken (Audi, BMW, enz.).

5. Tips voor het bepalen van de prijs

Laten we een ander concreet voorbeeld nemen. Je wil een decoratiewinkel openen (en dus sommige artikelen voor 30-40 euro verkopen, andere voor een paar honderd euro en één of ander groot stuk voor enkele duizenden euro's).

          Hoe ga je je vergelijking opstellen ?

 •  Stel je een gemiddelde maand per week voor.

Voorbeeld: je denkt dat je € 3.000/week aan decoratieve artikelen kan verkopen. Als je het hele jaar open bent, geeft dit: 3.000 euro x 50 weken = 150.000 euro.

 •  Als je 2 hoofdproducten hebt, neem dan 2 verkoopslijnen in de vergelijking op.

Voorbeeld: 5 grote stukken x € 12.000 + 150 accessoires x € 1.000 = 5 x 12.000 + 150 x 1.000 = € 210.000.

Mening van een expert

In dit stadium zijn er nog veel onbekenden en vragen.

Maar doe de oefening om zo snel mogelijk de confrontatie met de cijfers aan te gaan. Beter dit dan ondernemen zonder enig inzicht.

voor verder